Новини

Информация за избор на изпълнител по проект BGPO003-2.1.10 "Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания" - ТМУ-02-6/06.12.2011г.

http://www.ibsme.org/module9.php?menu_id=87&id=968&cat_id=25