Новини

2012 - Международна година на кооперациите на ООН: Първи Европейски панаир на социалните предприятия и кооперации на хората с увреждания 29 март - 1 април 2012, Пловдив, България:

http://social.un.org/coopsyear/index.html
http://www.fair.bg/bg/events/tpk12.htm